Tips for wasted channel funds

Every organization has made a first step to start a sales channel. During time the number of partners may have increased and some may have left. After several years it’s common practice that at least 25% of the partners are inactive or non-performing. Your strategy may have changed or the partner has lost focus on your solutions. But they may still be participating in your partner programm and use the benefits that suits them for whatever reason. Because they are long time partners it almost seems logical to see them each year at the anual BBQ.

Off course you look constantly at the performance of your partners and you know by heart which partners can help you to reach your goals best. But the less performing partners may just be neglected. They may contribute a bit so why bother? Well, because they cost budget! The campaigns, the BBQ’s; they’re there. Every fews years a critical look at your partners may free up budget for new and ambitious partners thet will help you grow your business. It’s not always easy, they were there in the beginning and may have become good (business)friends. But it makes sense to act.

Make plan to evaluate the non- or less performing partners on their objectives and see if these are alligned with yours. No time to do so? We’re glad to help you build a program to re-energise your channel!

Contact us at info@tarqet.com

Transformatie van het ICT kanaal

De digitale transformatie zet stevig door in het Nederlandse bedrijfsleven. De steeds sneller gaande acceptatie van de cloud, het breed beschikbare breedband internet en kwalitatief goede mobiele netwerken zijn belangrijke factoren. Tot slot neemt met de instroom van jongeren de kennis van ICT toe en de angst voor het onbekende af.

Voor de bedrijven die ICT diensten leveren gaat de lat niet alleen omhoog maar verandert ook van vorm. Technische kennis was er altijd al, maar andere factoren spelen een steeds belangrijker rol. Agility of in ‘goed’ Nederlands wendbaarheid is een van de belangrijkste wapens geworden voor een ICT bedrijf van vandaag dat ook morgen nog een rol wil spelen. Natuurlijk blijft er behoefte aan specialistische, diepgaande, kennis. Maar omdat de vakgebieden sneller wijzigen is het even belangrijk om snel nieuwe kennis op te doen en te kunne toepassen. De volgende versie met nieuwe functionaliteit komt veel sneller dan voorheen en alle gebruikers beschikken overnight over de nieuwe mogelijkheden.

Alle ICT bedrijven zullen moeten veranderen. Van hardware fabrikant tot consultant en van ISV tot distributeur. De eigen automatisering, vaak een ondergeschoven kindje, speelt een belangrijke, misschien wel dé, cruciale rol om concurrerend te kunnen blijven naar de toekomst. Inzicht in klantdynamiek door de combinatie van CRM en Big Data kan er voor zorgen dat de wens van de klant pro-actief kan worden ingevuld. Nog duidelijker keuzes m.b.t. wat je zelf doet en wat je beter met een partner kunt combineren of uitbesteden zorgen voor hogere marges.

Daar waar technology werkt voor de eindgebruiker zal ook de ICT dienstverlener kritisch naar zijn eigen backoffice moeten kijken… En snel ook!

Leo van Schie